Návratná finančná výpomoc
pre cestovné kancelárie

s možnosťou podania žiadosti
do 31. 10. 2021 vrátane

Prijímanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
bolo ukončené z dôvodu uplynutia lehoty finančnej pomoci.

Aktuálny objem prijatých žiadostí k 31.10.2021
29 903 283,- EUR

Postup podania žiadosti
Venujte, prosím, veľkú pozornosť kompletizácii dokladov a správnosti poskytnutých informácií

Krok 1
Požiadavky
Stiahnite si potrebné dokumenty a vyplňte údaje v zmysle priložených inštrukcií.
Krok 2
Požadované doklady
Najneskôr do 31. 10. 2021 skompletizujte všetky potrebné podklady.Pred podaním žiadosti na kontrolu si overte, že máte všetky dokumenty k dispozícii.
Krok 3
Overenie
Všetky potrebné dokumenty nám pošlite na kontrolu pomocou web formuláru do 31. 10. 2021.
Krok 4
Podpis
V prípade, že spĺňate požiadavky finančnej výpomoci, dohodneme si s vami osobné stretnutie na podpis zmluvy a súvisiacich dokumentov.

Poskytovateľom štátnej pomoci je
Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 
Najčastejšie otázky
Kto môže požiadať o štátnu pomoc?
Cestovná kancelária, ako príjemca štátnej pomoci, je podnikom s oprávnením na vykonávanie činnosti cestovnej kancelárie (SK NACE 79.12.0) podľa zákona č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Musím byť členom SACKA?
Nemusíte byť členom SACKA. Cestovná kancelária musí splniť kritériá príjemcu pomoci určené v Schéme štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.
Musím byť registrovaný v Registri partnerov verejného sektora?
Áno. Cestovná kancelária musí byť, ako partner verejného sektora, registrovaná v Registri partnerov verejného sektora v prípade návratnej finančnej výpomoci vyššej ako 100 tis. EUR.
Aká je výška úrokovej sadzby?
Výška úroku pre malé a stredné podniky je 0,49% p.a. a pre veľké podniky je stanovená na úrovni 1,01% p.a. Malé a stredné podniky zamestnávajú menej než 250 osôb a zároveň majú ročný obrat menší ako 50 mil. EUR, prípadne celkovú ročnú bilančnú sumu nižšiu ako 43 mil. EUR, vrátane všetkých prepojených podnikov.
Ako môžem požiadať o štátnu pomoc?
Stačí vyplniť potrebné dokumenty a spolu s potrebnými prílohami zaslať prostredníctvom tohto webu administrátorovi pomoci. Bližšie informácie o požadovaných dokladoch nájdete TU.
Musím žiadosť overiť?
Nie. V prvotnej fáze, kedy zasielate vyplnenú žiadosť o štátnu pomoc na kontrolu, nie je potrebné dokumenty podpisovať. Overenie žiadateľa bude prebiehať až na osobnom stretnutí v sídle administrátora pomoci, ktorým je Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Kde budem podpisovať zmluvu?
Žiadosť, ako aj Zmluvu o návratnej finančnej výpomoci a súvisiacich dokumentov, budú oprávnené osoby žiadateľa podpisovať v sídle administrátora pomoci, ktorým je Slovenská záručná a rozvojová banka a. s., so sídlom na Štefánikovej ulici 27 v Bratislave. O presnom postupe bude žiadateľ včas informovaný.
S kým uzatvorím zmluvu o návratnej finančnej výpomoci?
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci bude uzatvorená medzi cestovnou kanceláriou a Ministerstvom financií SR. Podpis Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci oprávnenými osobami bude prebiehať v sídle administrátora pomoci, v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.