Kontakt na administrátora pomoci

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27, Bratislava

Infolinka:
02 / 57 292 292

Email:
ck@szrb.sk