Návratná finančná výpomoc
pre cestovné kancelárie

Prijímanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci
bolo ukončené z dôvodu uplynutia lehoty finančnej pomoci.

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok, týkajúcich sa návratnej finančnej výpomoci pre cestovné kancelárie, nás kontaktujte prostredníctvom e-mailovej adresy ck@szrb.sk.