Podanie žiadosti
o finančnú výpomoc
Ukončenie prijímania žiadosti
Prijímanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci bolo ukončené z dôvodu uplynutia lehoty finančnej pomoci.